او تائید کرد که پرونده تشکیل شده برای خدادادی در ارتباط با «مسائل اخلاقی» است اما گفت که به دلیل اینکه حکم صادر شده «قطعی نیست و قابل اعتراض است، اعلام آن اشکال دارد».

دادستان تهران گفت که گزارش پرونده‌های قبلی و پرونده جدید خدادادی به هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس ارسال شده است.

پیش از این روزنامه حکومتی ایران بدون افشای نام خدادادی گزارش کرده بود؛ شعبه ۵ دادگاه کیفری تهران یک نماینده مجلس را به اتهام رابطه نامشروع به ۲ سال انفصال از خدمت، ۹۹ ضربه شلاق و تبعید به نقاط دورافتاده و محروم محکوم کرده است. این دادگاه  اما اتهام تجاوز نماینده ملکان را رد کرد است.

خاطر نشان می سازیم که ؛ زهرا نویدپور که دی ماه امسال در منزلش به طرز مشکوکی به قتل رسید، پیشتر در یک فایل صوتی از تجاوز خدادادی پرده برداشته بود.

خدادادی پیشتر نیز به اتهام تجاوز بازداشت و صلاحیتش برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت نظارت بر نمایندگان پس از انتشار خبر درگذشت نویدپور، از تمامی کسانی که «مستنداتی» دارند، خواسته بود که این مدارک را به هیئت نظارت بر نمایندگان تحویل دهند.