خانه / آذربایجان / عباس لسانی در خصوص پروژه خشکانیدن دریاچه اورمیه: “خشم ملت از خشم خداوند سخت تر و غصبناک تر است”

عباس لسانی در خصوص پروژه خشکانیدن دریاچه اورمیه: “خشم ملت از خشم خداوند سخت تر و غصبناک تر است”

 

اؤیرنجی : عباس‌ لسانی‌ زندانی‌ سیاسی‌ سرشناس آزربایجانی‌ که در ایام مرخصی درمانی به سر میبرد در‌ فایل صوتی که‌ در‌ اختیار‌ نهاد‌ حقوق‌ بشر‌ مردم‌ آزربایجان‌ «اهراز» قرار‌ گرفته‌ عنوان‌ کرده” با‌ خشک‌ شدن‌ دریاچه‌ اورمیه‌ چند‌ استان‌ که‌ منسوب به ملت‌ تورک‌ آزربایجان‌ می باشد را تبدیل به کویری لم‌ یزرع‌ می‌ نمایند و میتوان‌ گفت میخواهند این‌ ملت‌ را آشکارا‌ نسل کشی کنند.”

آقای لسانی در ادامه‌ فایل صوتی بیان داشته اند: “در مورد فاجعه دریاچه‌ اورمیه‌، تمامی علل و همچنین پروسه‌ ای که‌ امروز‌ دریاچه‌ اورمیه‌ را به‌ این وضعیت انداخته‌ در معرض دید‌ عموم‌ قرار دارد. پروسه ی خشکاندن دریاچه اورمیه کاملا‌ در راستای یک‌ اراده‌ سیاسی‌ است‌ که‌ تصمیم به خشکانیدن دریاچه‌ اورمیه‌ گرفته‌ است. همان‌ اراده‌ سیاسی که در جهت منافع‌ سیاسی خود پروسه‌ خشکانیدن‌ دریاچه‌ اورمیه‌ را‌ کلید‌ زده‌ است. یکی از این منافع، بعد از خشکانیدن‌ دریاچه‌ اورمیه، املاح‌ و مواد‌ معدنی آن را تاراج نموده و‌ مثل‌ دیگر منابع‌ زیرزمینی‌ و‌ رو زمینی‌ آذربایجان از‌ آن‌ بهره‌ ها برده و ملت‌ آزربایجان‌ را روز‌ به روز‌ فقیر تر نمایند و در نهایت به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.
و‌ مسئله ی بزرگ دیگر‌ اینکه‌ با‌ خشک‌ شدن‌ دریاچه‌ اورمیه‌ چند‌ین استان‌ که‌ شامل‌ ملت‌ تورک‌ آذربایجان‌ می باشد را تبدیل به کویری لم‌ یزرع‌ نمایند. و میتوان‌ گفت‌، اراده بر این است که این‌ ملت‌ را آشکارا‌ نسل کشی نمایند.”

ملت‌ آزربایجان‌ مثل‌ انرژی‌ جمع‌ شده‌ در‌ یک‌ فنر‌ هر زمان بیشتر‌ در‌ معرض ظلم‌ و‌ ستم‌ قرار گرفته است‌ عکس العملش شدت‌ بیشتری داشته است.”

این فعال مدنی افزوده است : ” هیچ‌ فردی نباید مسرور باشد که‌ در‌ برهه‌ های‌مختلف‌ میتواند‌ سیاستهای‌ ظالمانه‌ و‌ جائرانه ی خود را علیه‌ ملت آذربایجان روا‌ میدارد. بترسند‌ از‌ روزی که ملت‌ آزربایجان‌ در‌ یک‌ فضای مناسب با‌ وزش بادی موافق‌، بجای‌ اجازه دادن به کویر‌سازی سرزمین آذربایجان‌ آنها‌ را به کویری که به‌ آن تعلق دارند‌ باز‌ خواهد‌ گرداند.

ملت‌ آزربایجان‌ در مقابل این‌ ظلم‌ و‌ ستم‌ ها‌ ساکت‌ نخواهد‌ ماند‌ و‌ اگر امروز‌ سکوت نموده است‌ یقینا‌ در‌ یک‌ زمان‌ مناسب‌ انفجار‌ خواهد‌ کرد‌ و‌ از حق‌ خود‌ و ستم‌ هایی که‌ کشیده‌ است‌، با‌ قدمهایی‌ که در شان‌ و‌ برازنده‌ یک‌ ملت‌ است حق‌ و‌ حقوق‌ خود‌ را خواهد‌‌ گرفت.
امیدورام‌ حاکمیت و شوونیست‌ فارس و‌ تفکر‌ آنتی‌ تورک، ذره‌ ای‌ به‌ خود‌ آمده‌‌ و‌ این‌ تباهی‌ را‌ متوقف‌ نمایند‌ در‌ غیر‌ این‌ صورت‌ خشم‌ ملت‌ از‌خشم‌ خداوند‌ سخت‌ و غضبناک‌ تر است‌ بیدار‌ شده‌ و‌ به خود‌ بیایند.”

بیشتر بخوانید

«سم یونجه در شربت نذری»؛ دلیل مسمومیت ۲۶۰ نفر و جان‌باختن یک کودک

اؤیرنجی: یک هفته پس از انتشار خبر مسموم‌شدن ۲۶۰ نفر از اهالی یک روستا در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *