یکشنبه - ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
خانه / آذربایجان / متن دفاعیه داوود شیری فعال ملی آزربایجانی ساکن تبریز

متن دفاعیه داوود شیری فعال ملی آزربایجانی ساکن تبریز

  بسم‌الله‌ الرحمن‌الرحیم

قاضی عالی مقام و اعضای محترم دادگاه تجدید نظر شعبه یک استان
سلام‌علیکم
آقای قاضی،من امروز برای بار دوم در سال جاری یعنی سال ۱۳۹۹ هجری شمسی درحالی دادگاهی میشوم که دلیلش را هنوز که هنوز است نمیدانم .
من به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر شدم که البته قانونا تفهیم اتهام نگردیده‌ام ودر برگه انگشت نگاری زندان در روز دوم دستگیری‌تصادفا آنرا مشاهده نموده‌ام والان‌نیز هیچ خبری از این اتهام در پرونده‌ام نیست.

دوماه بعداز آزادی از زندان برای اولین دفعه‌به واسطه ابلاغ الکترونیکی در شعبه ۱۶بازپرسی، بازپرس موسوی را زیارت کرده واینبار با دو اتهام عضویت در گروهک گاماج(طیف مستقل) و تبلیغ علیه نظام روبرو شدم.
من اگر بر فرض محال، فعالیتی هم داشته‌ام طبق اعترافات کارشناس این پرونده در اداره کل اطلاعات استان که دقیقا با چنین جملاتی گفتند« اگر شما نبودید دولت کلا مسئله دریاچه اورمیه را فراموش کرده بود و از صدقه سری شماست که اقلاخشکیدن دریاچه اورمیه متوقف شده است ویا درمورد احزاب ضدمردمی تروریست کردی شماها بودید که مارا از خواب غفلت بیدار نمودید» تماما در راستای مصالح مملکتی بوده است و ولاغیر.
حمایت از خشک نشدن دریاچه اورمیه در کدام قسمت از قانون اساسی ایران جرم تلقی شده که بر عکس در اصل پنجاهم همان کتاب حفظ محیط زیست نه وظیفه شرعی بلکه عملیست قانونی و از همه آحاد مردم خواسته شده است در حفظ آن کوشا باشند.
اما صد‌‌افسوس که اگر در این مورد کسی دستگیر شود به‌اتهام اجتماع وتبانی،تبلیغ علیه نظام،برهم زدن نظم عمومی وغیره کم کم میبایست دو سه سالی را در زندان بسر ببرد.

در کدام اصل از اصول قوانین مملکتی حفظ ارزشهای ادبی وزبانی وفرهنگی‌و درخواست برای عمومی شدن تدریس بزبان مادری، تخطی از قانون محسوب گشته والقابی از جمله پانتورکیست، تجزی‌طلب،قومیت گرایی و ‌…. را به یدک خواهد کشید؟
که روی هم چیزی حدود پنج سال ویا بیشتر را برای‌طرفداران زبان مادری زندان بهمراه خواهد داشت.

چگونه است‌که ایستادن در مقابل طرح ننگین وخفت‌بارخاورمیانه بزرگ استکبار جهانی، آمریکا واسرائیل که نتایجی همچون بخاک وخون کشیده شدن جوانان برومند این آب‌وخاک‌در سیانت از مرزهای وطنمان توسط تروریستهای پژاک وپ‌ک‌ک را دارد، اقدام علیه امنیت ملی محسوب شده واینهم حبسی طویل‌المدت نتیجه‌اش میشود .

مقام محترم قضاوت
میبایست بعرض عالی برسانم سطور بالا وهرآنچه که ذیلا خواهدآمد همه وهمه حاصل تحقیقاتیست که بعداز آزادی موقت از زندان در اسفند ماه سال ۹۸ تا زمان این‌دادگاه انجام داده‌ام زیرا فکر میکردم این اتهامات اصلا وجود خارجی ندارند ‌وحتما تبرئه خواهم شد برای همین دردادگاه بدوی دفاعی نکردم و دلیلی دیگر نیز دارد که ذیلا عرض خواهم نمود.
باهمه تفاسیر باید میفهمیدم چرا وبه چه علل نزدیک به‌سه ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات در بدترین وضعیت شکنجه روحی بسر برده‌ام،؟ فحش‌وناسزای ناموسی شنیده‌ام ، تهدید به حذف فیزیکی شده‌ام ،حقارت دیده‌ام ،و…..
چرا ودلایلش چه بوده؟
مجبور شدم دنباله‌اش را بگیرم وبفهمم.
وقتی واژه‌هایی همچون برانداز،تجزیه‌طلب،پانتورکیست، قومیت گرا،هویت طلب وبسیاری حرف وحدیث دیگر را رودر رویم میشنیدم ،وقتی بازپرس محترم پرونده درحالی که چشمانم بسته بود بمن گفت که میخواهی آزربایجان را به باکو وصل نمایی،آنها خواهر ومادرشان را میفروشند تو هم میخواهی همین کار را بکنی ، فقط یک فکر از نظرم گذشت وآن اینکه یا من آنقدر بیغیرت شده‌ام که اینچنین حرفهایی را بمن میگویند ویا روال بازجوییها اینگونه هست که فحش ناموسی بشنوی.
اما از همه این حرفهای حال بهم زن که بگذرم نتیجه‌ای که در آخر جستجو وتحقیقاتم بدست آوردم سطوریست که بعرض میرسد.

اکثر قریب به اتفاق جنبشهای حق طلبانه وآزادی‌خواهانه که در ایران بوجود آمده یکسرشان به خطه آزربایجان متصل میشوند. ازانقلاب مشروطیت گرفته تا انقلاب ۵۷ که انقلاب نوپای ۵۷ مردم ایران نیز ثمره نهضت ۵۶ مردم تبریز وآزربایجان میباشد .
اما زمانی که دقیقتر به این حرکت‌های حق طلبانه در نود سال گذشته مینگریم هاله‌ای کمرنگ را در کنارش مشاهده میکنیم که همچون انگلی چسبیده به این نهضتها تا عصر کنونی آمده وآن نقشه شوم استعمار پیر، بیریتانیا و زیر نظر مستقیم نطفه کثیف ،صهیونیست جهانیست تنها به این دلیل که شناسنامه‌ای جعلی را برای این نوزاد بیریشه دست وپا کنند.
آقای قاضی در اداره کل اطلاعات میگفتند شما پانتورکیست هستید،برانداز هستید، هویت طلب هم میباشید ، تجزیه طلب نیز میگفتند

در ایام بازداشت در اطلاعات ،با توجه به اینکه عشق به آزربایجان وتمامی خواسته‌های حق خواهانه وصد البته در چهارچوب قانون اساسی ایران

در فکر وذهنم بود اما با همه این تفاسیر چون اشراف دقیق وکارشناسی به این قضایا نداشتم لاجرم سکوت میکردم که بعداز ازادی وطبق عرایض قبلی پس از تکاپو وجستجو در این زمینه‌ها تقریبا توانستم‌ جوابهایی در رد این اتهامات پیدا کنم.
قبل از اینکه جوابهایم را بعرض برسانم‌لازم میبینم‌نکته‌ای ریز که از اذهان‌عمومی پنهان‌مانده را خدمت دادگاه‌محترم‌عرض نمایم.
آیت‌الله خامنه‌ای به دفعات براین موضوع تاکید داشته‌اند که اصل وحدت در جامعه ایران برمبنای وحدت ادیانِ الهی نامبرده شده در قران‌کریم، به محوریت دین اسلام‌وستونهای محکم آن یعنی مذاهب شیعه وسنی بایستی باشد وسالانه هفته‌ای نیز بنام هفته وحدت نامگذاری نموده‌اند.
اما سیستمی که در سطور گذشته خاطر نشان کردم که انگل وار حتی درکنار انقلاب تاریخ‌ساز ۵۷ واز سال ۵۷به این طرف لباس دین برتن نموده ،برخلاف بیانات آیت‌اله‌خامنه‌ای، وحدت در ایران اسلامی را با زیربنای یکسان سازی فرهنگی آنهم به‌محوریت زبان فارسی میداند وبرآن‌پافشاری دارد. اشخاصی همچون سید‌جواد طباطبائیها در عصر کنونی وشیخ‌الاسلامها و محمودافشارها در اعصار گذشته، سردمداران این‌تفکر بیمارگونه وسادیسم‌وار هستند .البته اشخاص صاحب نفوذ بجا مانده از نظام منحوس ومنحوط پهلوی نیز دربدنه نظام‌ جاخوش کرده‌اند ،همانهایی که ،پول بیزبان‌بیت‌المال را صرف ساختن‌ لغاتی شرم‌آور ومضحک همچون درآز آویز زینتی بجای کراوات میکنند و صدالبته هزاران هزارلغات خنده دار دیگر که ذکر همه آنها از حوصله دادگاه محترم خارج مییاشد.
آقای قاضی ، من وامثال من که در نظر بازجویان اطلاعات برانداز هستیم اصلا در این مقوله سرشته‌ای نداریم وقطع به یقین این اتهام را رد مینمایم چرا که برانداز حتما در فکر رادیکالیزه کردن حرکت خویش است تا بتواند با قوه سلاح نظام مقابلش را ساقط نماید اما با کمی تامل در پرونده تمامی کسانی مثل بنده وبه اصطلاح برادران!! اطلاعاتی، پانتورکیست‌ها که تا به امروز پرونده شان در دادگاههای جمهوری اسلامی بررسی شده ،شما هیچ‌نشانی از رفتن مدنی آزربایجان به سوی اسلحه را نخواهید دید.

دلایلم را خلاصه عرض مینمایم‌تا وقت دادگاه گرفته نشود والا پارامترهایی دیگر را نیز در رد این اتهام عرض میکردم
ما پانتورکیست هم‌نیستیم چرا که کلمه پان تا آنجا که من فهمیده‌ام درزبان عامیانه به معنی اتحادیه میباشد مثلا پان عربیسم یعنی اتحادیه کشورهای عربی، چون آزربایجان ایران کشور نیست یعنی دولت ندارد پس پان‌تورک‌هم نمیشود بما اطلاق نمود.
ما هویت طلب نیز نیستیم بلکه هویت گرا میباشیم
ما دارای هویتی چندین هزار ساله هستیم. واین هویت را از کسی طلب نمیکنیم

آقای قاضی ،بمن تجزیه طلب هم میگفتند زمانی که در بازداشت بودم اما این نیز واژه صحیحی در مورد فعالین مدنی آزربایجان نیست،چرا که کلمه تجزیه در مورد چهارچوب کشوری مثل ایران با در نظر گرفتن کثیرالمله بودنش و از منظر قوانین پولوتیکی همخوانی ندارد. این امر درمورد کشوری مثل عربستان میتواند صدق نماید ،چرا که جدا شدن جزئی از این کشور از کل آن میتواند تجزیه باشد اما بکار بردن چنین‌واژه‌ای درمورد ایران کاملا اشتباه است.
اینها ودیگر اندوخته‌های سیاسی، یافتهای من در این چند ماه میباشد که بیشتر آن را بخاطر کمی زمان نیتوانم بعرض عالی برسانم
اما چند سطری هم درمورد اتهاماتی که براساس آنها در جلسه دادگاه بدوی ودر شعبه دوم دادگاه انقلاب به ریاست آقای رضا عبدی منتج به سه سال حبس تعزیری برای بنده شد عرض مینمایم

آقای رئیس، حتما بایستی ابتدا ‌بساکن بگویم سه سال حبسِ درنظر گرفته شده برای من دقیقا پیش بینی بازجوی اینجانب در وزارت اطلاعات بود. روزی که بنده بعداز اولین تفهیم اتهامم توسط فردی که خودرا موسوی ،رئیس شعبه ۱۶بازپرسی معرفی نمود به‌ نحوه غیر قانونی تفهیم اتهامم توسط بازپرسی محترم به بازجوی پرونده‌ام  اعتراض نمودم ایشان در کمال خونسردی گفتند قانون ما بر قانونی که شما خوانده‌اید رجحان دارد و دادستان و بازپرس وقاضی، آنچه که ما مینویسیم را اجرا خواهند نمود.
به صراحت گفتند ،پرونده‌تان را آنقدر پروپیمان میکنیم تا قاضی حوصله خواندن پرونده را نکند و فقط آنچه که ما پیشنهاد می‌کنیم را در نظر بگیرند.
من برای اثبات این اظهاراتم سندی ندارم عین سند ومدرک برای اثبات وسایل مفقود شده مشتریانم از مغازه که بعد از دستگیری بنده صورت گرفته وحدود۲۰میلیون تومن خسارت وارد گردیده است که بعداز آزادی از زندان متوجه آن گردیدم و اکنون درحال پرداخت خسارت به مشتریانم میباشم.

وجالبتر از همه اینها با این اتهام ۳سال حبس نصیبم شده که بعد از قریب ۱۰ماه از افتتاح این پرونده سراپا کذب، در پرونده‌ای مشابه بازپرس محترم مرقون فرموده‌اند بعد از این مدت متوجه گردیده‌ایم اتهام عضویت در گاماج(طیف مستقل) وجهه قانونی ندارد.
کانال طیف مستقل همچنانکه از نامش مشخص هست بصورت مستقل وغیر تشکیلاتی و فقط درتلگرام فعالیت داشته است همچنانکه در مجلس شورای اسلامی نیز ،نمایندگانی که نه عضو اصلاحات هستند ونه جایی بین نمایندگان اصولگرا دارند ،نماینده آزادمیباشند و بقول خودشان نماینده طیف مستقل میباشند پس این واژه معنی وابسته نبودن به هیچ‌تشکل ،حزب ودسته‌ای را به یدک‌میکشد
آقای قاضی ،درمتن دادنامه‌صادر شده از سوی ریاست شعبه دوم دادگاه انقلاب ، بنده در تلگرام و از طریق ایجاد کانال تلگرامی فعالیت داشته‌ام، اما از ذکر نام کانال خودداری نموده‌اند ،این اتهام هم به من زده شده وهم به برادرم ،با این تفاوت که در پرونده برادرم نام کانال کذایی برده شده اما در دادنامه من هیچ اشاره‌ای بنام کانال نگردیده واین نیست مگر گمراه نمودن قاضی با استفاده از تشابه اسمی.
سؤالی که از شما بعنوان قاضی محترم دادگاه میتوانم در این مورد داشته باشم این
که چگونه یک کانال تلگرامی موهوم میتواند همزمان دو سازنده وکریتور داشته باشد.
این دقیقا کپی همان حکمیست که به برادرم داده شده است. این تناقض آشکار نمیتواند دلیلی بجز خوانده نشدن پرونده توسط قاضی و تشریفاتی بودن دادگاه را داشته باشد؟
اینجانب باادعای نوشتن فراخوان در اعتراضات ابانماه ۹۸ در قضیه گران شدن بنزین محکوم شده‌ام درحالی که باز این فراخوانها با ارائه سند ومدرک وهمچنین با اعتراف فردی دیگر به دادن همان فراخوانها در پرونده دیگر ثبت گردیده است.
دیگر جرمی که به من نسبت داده شده فرستادن مطلبی به رسانه‌ای در خارج از کشور هست که طبق مستندات در پرونده این نیز به بنده ربطی ندارد.
سوالی از محضرعالی دارم؛ در دادگاه بدوی که هرآنچه گفته بودند اتفاق افتاد.

نلسون ماندلا مبارز سیاهپوست آفریقای جنوبی حدود۳۰سال در زندانهای نژادپرستی ماند تنها به یک اتهام ونه جرم، آنهم به اتهام سیاه‌پوست بودنش درست در دل آفریقای سیاه.
ماهم در وطن وسرزمین آباء واجدادیمان تنها به دلیل تورک‌بودنمان رهسپار زندان میشویم
اما تفاوت این دو‌ در یک چیز است
نلسون ماندلا توسط دادگاهی کاملا نژادپرستانه با قضاتی سفید پوست که‌چشم‌دیدن سیاه‌پوستان را نداشتند ،دادگاهی وسی سال روانه زندان شد اما اینجا ما توسط اطلاعاتیان همزبانمان دستگیر گشته ،آزار واذیت میبینیم وتوسط قاضیان هم زبانمان به زندان محکوم میشویم ،این‌نکته ،نکته آزار دهنده این دو‌مورد میباشد.
والسلام.

۱۳۹۹/۷/۹
داود شیری

بیشتر بخوانید

تظاهرات ۲ مرداد ۱۴۰۰ تبریز؛ شهروز برزگر با تودیع وثیقه آزاد شد

اؤیرنجى: شادی برزگر ، خواهر شهروز برزگر فعال ملی مدنی آزربایجانی ساکن تبریز در صحفه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *