خانه / اخبار / مراسم سالگرد حزب راسیست “پان ایرانیست” در تهران برگزار گردید! + ویدئو

مراسم سالگرد حزب راسیست “پان ایرانیست” در تهران برگزار گردید! + ویدئو

اؤیرنجى : با وجود اینکه به یمن رژیم فاشیستی حاکم بر جغرافیای ایران هیچ کدام از گروه ها و فعالین حقوق ملی ملل ساکن در این جغرافیا بغیر ائتنیک فارس حق فعالیت ملی و مدنی ندارند لاکن ، امسال نیز به مانند سالیان پیشین مراسم سالگرد حزب ضدحقوق بشری، راسیست و نژادپرست «پان ایرانیست» ها با پرچم سلطنت‌طلبان و آرم «غیر مساوی انسانها» ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ در تهران با حمایت‌های حکومت ایران برگزار شد.

حزب پان ایرانیسم زمانی تشکیل یافت که رضاخان به کمک سرهنگ آیرون ساید انگلیسی طی کودتای سوم اسفند سال ۱۲۹۹ شمسی، به اقتدار سیاسی دست یافت و پان ایرانیسم ایدئولوژی رسمی حکومت رضا خان گشت. به زعم پان ایرانیست ها با سیاست یکسان سازی فرهنگی و ایجاد یک دولت و یک ملت وحدت ملی تأمین و تمامیت ارضی کشور حفظ خواهد گشت.

عقاید نژادپرستی حزب مذکور به این شکل است که قوم فارس از یک طرف قلدرمآبانه هر روز برای خویش قلمروسازی می کرد تا به آن حد که حتی وارد حوزه خصوصی اقوام غیر فارس هم می شد و در نامگذاری اطفال دخالت می کرد یا نام تاریخی مناطق جغرافیایی و مسکونی را به دلخواه خویش تغییر می داد و از طرف دیگر، اقوام غیر فارس را از حقوق اولیه خویش مانند حق اظهار، حفظ و گسترش هویت ملی خویش محروم می کرد. در عرصه اقتصادی سیاست توسعه نامتوازن را در پیش گرفته بودند و در نتیجه آن، رتبه کشوری اقتصاد آزربایجان و تبریز چندین درجه تنزل را نشان می دهد و سعی در نسل کشی تورکها و عربها و سایر ملت های غیرفارس میباشد.

حتی پرچم حزب پان ایرانیسم نماد کاملا نژادپرستی میباشد که کاملا از پرچم حزب نازی تقلید شده و فقط به جای صلیب شکسته علامت نامساوی افزوده شده که در اصل به معنای باور به برتری‌نژاد پاک فارس بر نژادهای دیگر در جغرافیای ایران نام است.

در مقابل حزب پان ایرانیسم به اعراب ایران و جهان القاب: «سوسمار خور، وحشی، تازی (به معنی سگ صحرا و یا کنایه به چادرنشینی در بیابان‌های عربستان)، بی‌فرهنگ» و به ترک‌های ایران و جهان لقب: «ترک خر، نفهم، مغول‌زاده، بی‌ریشه» می‌دهد!

بیشتر بخوانید

سهمیه بندی طلاق به خاطر رشد سرسام آور این معضل اجتماعی در جغرافیای ایران نام!

اؤیرنجى : علی مظفری، رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در جغرافیای ایران نام ، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *