آنگونه که برخی منابع غیررسمی نوشته‌اند، معاون پرورشی مدرسه‌ «گلستان» در شهر آبادان موی دختری به نام نرگس را به بهانه امکان تحریک شدن ناظم مدرسه، قیچی کرده است!

شکایت‌نامه والدین نرگس

این اقدام معاون پرورشی باعث شده تا آسم این دختربچه شدت یافته و او را راهی یکی از بیمارستان‌های آبادان کند.

معاون مدرسه به این دختر گفته که ناظم مدرسه یک مرد است و بیرون بودن موهای تو احتمال تحریک کردن ناظم مرد مدرسه را دارد!

گفته می‌شود خانواده این دانش‌آموز با اطلاع از این اقدام معاون پرورشی مدرسه، از وی شکایت کرده‌اند.

عزیزالله شهبازی فرماندار ویژه و معاون استاندار خوزستان در آبادان هم دستور ویژه برای رسیدگی به این پرونده صادر کرده است.

در یک واقعه مشابه در آذر ماه ۹۶، مدیر و ناظم یک مدرسه دخترانه در اورمیه، به همراه چند مأمور نیروی انتظامی، با قیچی در حیاط مدرسه ظاهر شدند و رأساً موهای هر کدام از دختران که از روسری بیرون زده بود را قیچی کردند.

محدودیت‌هایی که بر اساس عقاید مذهبی و ایدئولوژیک نظام حاکم جعرافیای ایران بر کودکان و جوانان تحمیل می‌شود یکی از دلایل بروز ناهنجاری‌های گسترده‌ای اجتماعی است که اعتیاد و خودکشی و اختلالات روانی تنها بخشی از پیامدهای آنها هستند.