دوشنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
خانه / آذربایجان / نگارش اسامی اصیل دو روستای شهرستان تبریز بر روی نامهای تحریف شده

نگارش اسامی اصیل دو روستای شهرستان تبریز بر روی نامهای تحریف شده

اؤیرنجی: جمعی از فعالین ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز در راستای سیاست مقابله با تحریف نامهای مناطق مختلف جغرافیایی، شهرها‌ و روستاهای آذربایجان، با تغییر نام‌ تابلو روستاها‌ و‌ مناطق اطراف‌ شهرستان تبریز، نامهای‌ اصیل و‌ تورکی‌ را جایگزین‌ نامهای جعلی و‌ تحریف شده (فارسی) کرده‌ اند.

روستاهایی که توسط فعالین‌  آذربایجانی به نامهای اصلی و‌ تورکی خود تغییر داده شده اند به این شرح است

  آشاغا گومانا      (کمانج سفلی)

 یوخاری گومانا     (کمانج علیا)

سیاست تغییر نام و فارسیزه کردن تاریخ، زبان، فرهنگ و‌ هویت آذربایجان از زمان روی کار آمدن رضا شاه پهلوی آغاز و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و جریانهای‌ پان ایرانیستی و‌ ایرانشهری تداوم یافته است.

در نتیجه این سیاست های آپارتایدی نام‌های تاریخی و تورکی مناطق مختلف جغرافیایی، شهرها، خیابانها، کوچه ها، روستاها، رودها و کوههای آذربایجان حذف و با اسامی جعلی فارسی نامگذاری شده اند.

بیشتر بخوانید

دبیر کارگروه مهاجرت‌های اجباری: ۴۹درصد مردم ایران در معرض خطر ناامنی غذایی قرار دارند

اؤیرنجی: رقیه صمدی، دبیر کارگروه مهاجرت‌های اجباری و پناهجویی رصدخانه مهاجرت ایران دوشنبه ۲۶ اردیبهشت در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *