جمعه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
خانه / آذربایجان / پان ایرانیستها،محفل آذریون و ایران شهری ها منبع ایجاد نفرت وتفرقه / افشار محب

پان ایرانیستها،محفل آذریون و ایران شهری ها منبع ایجاد نفرت وتفرقه / افشار محب

یکی از اهم اهداف پان ایرانیست ها،محفل آذریون وشونیزم پارس  ذوب ائتنیک های غیر فارس در کوره ای ساختگی بنام ایرانشهریست.

اما این نژادپرستی عریان ودیگر ستیزی توسط زیاده خواهان آنهم در عصر تکنولوژی آبرویی برای فاشیست های ایرانشهری بجا نگذاشته است.

حال این ذوب و استحاله اقوام غیر فارس در کوره ایرانشهری با متودها و روش های مختلفی صورت میگیرد.

فشار حداکثری با تحریک وداده های غیر واقعی توسط محفل آذریون وپان ایرانیستها به نهاد های امنیتی  در برخورد با هرگونه فعالیت هایی که منجر به خود آگاهی ملی در بین تورکان آذربایجانی میگردد.درحالیکه همین پان ایرانیستها وتمام اعضای باند آذریون ازجوادطباطبایی تاحجت کلاشی هاو تمام زیرمجموعه هایشان دین ستیزی واسلام ستیزی آشکار ونهانی را در پرونده واعمال ورفتار خود دارند.و تفکرپان ایرانیستی که از بقایای دوران پهلوی به ارث رسیده است.

از جمله استفاده از قوه قهریه،اخراج از کار وایجاد فشارهای شدید اقتصادی بر فعالان قومی،زندانی کردن ،تبعید وتهدید فعالان در این عرصه.

تحمیل زبان غیر مادری در مدارس، ادارجات وتمام مکانهای دولتی ونیمه دولتی

تحقیر قومیتها در رسانه های حکومتی همچون تلویزیون ،رادیو،روزنامه و ساخت فیلمهای سینمایی وسریال هاییکه به قصد تحقیر تورک ها صورت میگیرد.

یعنی فاشیسم ایرانشهری میخواهد تمام داشته های هویتی،فرهنگی وتاریخی اقوام غیر فارس را از آنان گرفته واین مولفه ها به هر قیمتی نابود سازد.

واین نابودی یعنی دستبرد در نظام آفرینشی که خداوند به انسانها عطا نموه است.

علی ایحال در کشور کثیر الملله، فاشیزم فارس در بین اقوام مختلف چهره بسیاری کریه  وزشتی از خود به تصویر کشیده است.ودرحالیکه منبع تمام نفرت پراکنی ها باند ایرانشهری،محفل آذریون وپان ایرانیست ها میباشند. اما آنان در کمال تعجب این صفتها و رفتارهای ناپسند را به فعالان قومی وکسانیکه سعی در حفظ زبان مادری وهویت تاریخی خود را هستند نسبت میدهند.

از دیگر اهداف فرضیه پردازان ایرانشهری که با جعل ودروغ همراه است

سعی در تاثیرگذاری بررفتار دیپلماسی وزارت خارجه واشخاص بلندپایه نظام میباشد.که هم دستگاه دیپلماسی هم سران مملکت را به سوی تورک ستیزی سوق میدهند.

نمونه بارز رفتار مغرضانه پان ایرانیستها، محفل آذریون و ایران شهری ها در جنگ ۴۴ روزه آذربایجان با ارمنستان بود.که جمع این اضداد با سندسازی های جعلی وبا تحریک وزارت امورخارجه وسران نظامی سعی درایجاد تقابل نظامی با آذربایجان وتورکیه را داشتند وکشور را به سمت جنگ و ویرانی می کشاندند.یعنی این عمق تورک ستیزی  اضداد تا جایی پیش رفته که منجر به جنگی تمام عیار با کشورهای دوست وهمسایه میگردد.

بیشتر بخوانید

٢٣ اردیبهشت زاد روز “مختومقلی فراغی” از شاعران بزرگ و مطرح جهان تورک است.

مختومقلی فراغی (تولد ۱۷۳۳ _ وفات ۱۸۳۳ میلادی) شاعر بلندآوازه تورکمن است. که از بزرگترین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *