خانه / مقاله / ژئوپلیتیک مدنی،هویتی به نام تیم تراکتورسازی / بهزاد بیات فرد (حسرت زنگانلی)

ژئوپلیتیک مدنی،هویتی به نام تیم تراکتورسازی / بهزاد بیات فرد (حسرت زنگانلی)

کنش های میان ورزش و سیاست برگرفته از منطق گذشته گان از دیرباز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

همچنانی که ورزش میتواند موجبات تفریح و سرگرمی باشد درمقابل میتواند مملوء از تفکرات سیاسى و هویتی گشته و شور هواداران را چند برابر نماید.
طرفداری که با شعور فرهنگی خود شناخته شده است میتواند تفکراتش ذهنیتش را برهمگان عرضه نماید.

جریانات سیاسی و فرهنگی در مسئله تیم تراکتورسازی تبریز و هویت محلی و قومی و نژادی برگرفته از عرق ملی و دیدن نابرابری ها و ظلم نسبت به خواسته طرفداران است.

طرفداری که تیم مورد علاقه اش را تنها راه زنده نگه داشتن و فریاد زدن هویتش میداند درمقابل طرفداری که به تشویق تیم شهرش آمده است یکی نیست!

تاثیرات متقابل نظام های سیاسی مختلف در سطح جهان و هویت آنان بر ورزش ، از سطوح خرد تا کلان و تناقضات یا در برخی موارد همسو و هم جهت بودن رخداد های ورزشی با اهداف سیاست مداران و از طرفی چالش های هویتی و قومیتی مخالف از سر بی هنجاری های موجود در تیم هواداران را به اعتراض و حق خواهی برمی انگیزد.

حال تیم ما یا هویت ما تیم تراکتورسازی به عنوان یک میانجی دیپلماتیک عمل میکند و زمانی هم به عنوان ابزار مدنی جنگ هویتی، قدرت نمادین هویتی درسطح بین المللی به حساب می آید.

تیم تراکتور سازی نباید محکوم به شکست از ندانم کاری برخی سیاست مداران و نظامیان گردد.

عرصه ورزش فوتبال نباید تریبون سیاست مداران برای گام برداشتن جهت مقاصد خود باشد.

لازم به توضیح است روند مدرنیزاسیون در ورزش و شکل گیری هویت مدنی که خود از هویت های مدرن محسوب میشود میتواند تحت تاثیر فوتبال قرار گیرد.

امید که بتوانیم با خالی نکردن سنگر هواداریمان تیم تضعیف شده توسط افراد نظامی و سیاستمداران را دوباره احیا کنیم.

تیم ، تیم مردم است  ،
تیم ملت است ،
تیم ۴۰میلیون تورک است ،
فرهنگمان در گرو هویتمان ،
هویتمان‌در گرو
تیم‌ تراکتورسازی است!

(تهران)۱۳۹۷.۲.۱

بیشتر بخوانید

ملل ساکن در جغرافیای ایران در فردای استقلال و یا فدرالیسم توان اداره اقتصادی خود را خواهند داشت یا خیر؟(۱) ؛ اردبیل

زمانى که صحبت از فدرالیسم و یا استقلال ملل ساکن در جغرافیاى ایران به میان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *